โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยรถชีวนิรภัยพระราชทาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการประสานงานจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่อำนวยความสะดวกตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรผู้มีความเสี่ยง ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพ อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา