โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-22 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2021-04-22

สถช.ร่วมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมกิจกรรมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยรถชีวนิรภัยพระราชทาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการประสานงานจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่อำนวยความสะดวกตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรผู้มีความเสี่ยง ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาพ อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ และ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เป็นตัวแทนบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) พ.ศ. 2564  โดยมีโดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานถวายเครื่องสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยอันได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัยและองค์พ่อปู่พระภูมิเทพนครราช ณ ลาน... >> อ่านต่อ


แถลงการณ์ มทร.ล้านนา กรณีพบบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง กรณีพบบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           จากส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา