โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ และ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เป็นตัวแทนบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) พ.ศ. 2564  โดยมีโดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานถวายเครื่องสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยอันได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัยและองค์พ่อปู่พระภูมิเทพนครราช ณ ลานศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย – พ่อปู่เทพนครราช มทร.ล้านนา
 

ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ได้นำคณะฯ ขอพร รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษารองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ของไทยและขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินมาตลอดปีที่ผ่านมา 
 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา ส่งเสริมบุคลากรเป็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และเพื่อแสดงการคารวะอาจารย์ในประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา และได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
 

ภาพ อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ, หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> อธิการบดีนำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา