โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามรายชื่อ ดังนี้

 

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง COVID

  • บัญฑิตจบใหม่ : นางสาวกฤตพร ผ่องโสภา
  • ประชาชน : นายธีระวุฒ อ่อนเสาร์

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

  • นักศึกษา : นายอธิวัฒน์  สุขโชติ

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน เบอร์โทร 098-2654299 และเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตามที่ได้ประกาศไว้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา