โลโก้เว็บไซต์ 12 เม.ย.65 : พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สวพ. มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

12 เม.ย.65 : พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สวพ. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนาพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สวพ. มทร.ล้านนา และ พิธีดำหัวอธิการบดี ผู้บริหาร มทร.ล้านนา สวพ. สถช. 
  วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา