โลโก้เว็บไซต์ 9-11 ต.ค.65: มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

9-11 ต.ค.65: มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย
ราชมงคลล้านนา ร่วมใจ ช่วยน้ำท่วม   วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา