โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่นำรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชมงคลล้านนา ร่วมใจ ช่วยน้ำท่วม

 

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยณะทำงาน  ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย นำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ตั้งจุดบริการน้ำดื่มสะอาดจากรถผลิตน้ำดื่ม สำหรับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และบริการให้ความช่วยเหลือด้านงานช่าง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศมนตรีตำบลหนองหอย โดยให้ประชาชนนำภาชนะมารองน้ำดื่มสะอาดได้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

ในโอกาสนี้ อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองอำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.เชียงใหม่) และโลตัวคำเที่ยง เชียงใหม่ มอบถุงยังชีพที่บรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภานการณ์น้ำท่วม จำนวน 20 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, คเชนทร์ เครือสาร, Facebook page เทศบาลตำบลหนองหอย
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 


ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา