โลโก้เว็บไซต์ โครงการการอบรมเชิญปฏิบัติการ 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการการอบรมเชิญปฏิบัติการ 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กรกฎาคม 2565 - 4 สิงหาคม 2565

สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโครงการพิเศษ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมเชิญปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด สร้างเสริมประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

กำหนดการดังนี้

 1. หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก)
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
   
 2. หลักสูตร การเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก) 
  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
   
 3. หลักสูตร การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ 
  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
   
 4. หลักสูตร การทำดินปลูก 
  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

ผู้ประสานงาน: นายวรพรต แซ่เฒ่า เบอร์โทรศัทพ์ 062-3636712

ข้อมูล กลุ่มงานโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา