โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.ล้านนา ประจำปี 2566  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566

สถานที่ : วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประจำปี 2566 ใน วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00- 16.00 น.  ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 

กำหนดการ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา  ประจำปี 2566 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00- 16.00 น. ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ดังนี้

 

   เวลา    กิจกรรม
13.30 - 14.00 น. - ตั้งขบวนต้นเทียนพรรษา ณ หน้าอาคาร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
14.00 น. - เริ่มเดินขบวน
- เดินทางถึง วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- พิธีถวายเทียนพรรษา ปัจจัยไทยทาน และผ้าอาบน้ำฝน
- ฟังธรรม รับศีล รับพร
16.00 น. - เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ 

 

การแต่งกาย: เสื้อสีเหลือง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา