โลโก้เว็บไซต์ ตารางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และดำเนินกิจกรรม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ตารางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และดำเนินกิจกรรม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 สิงหาคม 2566 - 4 กันยายน 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงใหม่ น่าน

ผู้รับผิดชอบ : สถช. มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธ.ออมสิน สนง.ใหญ่

 

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา