โลโก้เว็บไซต์ สถช.  และ สวพ. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. และ สวพ. ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5391 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ประจำปี 2566 ใน วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00- 16.00 น.  ณ วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   (หมายเหตุการแต่งกาย เสื้อสีเหลือง)

 

   เวลา    กิจกรรม
13.30 - 14.00 น.

- ตั้งขบวนต้นเทียนพรรษา ณ หน้าอาคาร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
- เริ่มเดินขบวน

14.00 น. - เดินทางถึง วัดดอยจอมแจ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- พิธีถวายเทียนพรรษา ปัจจัยไทยทาน และผ้าอาบน้ำฝน
- ฟังธรรม รับศีล รับพร
16.00 น. - เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา