โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด พิธีปิดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด เสวนาทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และ พิธีปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์  ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด เสวนาทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และ พิธีปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 "...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" The 9th Conference on Research and Creative Innovations (CRCI 2023) วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

 

 

รายการชมถ่ายทอดสด ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

 • เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ"
 • เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “สถาบันการศึกษากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์   Facebook Page สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ที่ URL (https://fb.watch/m0jqBDfskY/) และ  URL  สำรอง  (https://fb.watch/m0p3rq4zBo/)

 

 • พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และ พิธีปิด (CRCI 2023)
  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Page สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ที่ URL  (https://fb.watch/m0B5jB0r42/)


ข้อมูล/ภาพ กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถช.
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา