โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 2567 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

งานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการ (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 2567 

งบประมาณไม่เกินโครงการละ 250,000 บาท


กำหนดส่งวันที่ 21 สิงหาคม 2566

โดยมีแผนภาพรวมของโครงการ ในแต่ละแพลตฟอร์ม ดังนี้

  • แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย(Network Capacity Building : NCB)                                                          
  • แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน(Building Community Enterprise : BCE)                                                                       
  • แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator :(SCI)

 

โดยไฟล์เอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้

  1. ไฟล์ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)
  2. ไฟล์นำเสนอ (Presentation)
  3. แผนภาพรวมของโครงการ 
  4. ไฟล์นำเสนอโครงการเบื้องต้น (Video)

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานคลิกนิกเทคโนโลยี 

  • ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 0897554269
  • นางสาวอภิญญา ไชยวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 0901507345

 

ส่งมาที่งานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการก่อนนำส่งข้อเสนอโครงการต่อ สป.อว. ต่อไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา