โลโก้เว็บไซต์ 15 ธ.ค.65: สถช. ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

15 ธ.ค.65: สถช. ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา