โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของหน่วยงาน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, fb-BlackManofart Luc
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา