โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-15 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-12-15

แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง เรื่อง ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / แนะนำบทความ

  สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง เรื่อง ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร อาสนวิจิตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ในบทความนี้ ผู้เขียนนำชมเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของหน่วยงาน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและพื้นที่ใกล้เคียง ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านขุมชน ชุมชนไตลื้อ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการคิดและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ให้กับชุมชนไตลื้อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   ข้อมูล/ภาพ fb-ไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา