โลโก้เว็บไซต์ แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง เรื่อง ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง เรื่อง ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4730 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง เรื่อง ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร อาสนวิจิตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ในบทความนี้ ผู้เขียนนำชมเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 มทร.ล้านนา โดยผู้เขียนได้อธิบายให้ผู้อ่านที่สนใจรับทราบความรู้เบื้องต้นคุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องมือและเทคโนโลยีแต่ละชนิด รวมถึงวิธีการทำงานทดสอบและตัวอย่างการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5

 

คลิกดูรายละเอียดเลย https://kaewpanya.blogspot.com/2021/10/pm25.html
 

หรือ URL Link สำรอง https://online.pubhtml5.com/wfhu/czjp/#p=14

 

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน– ธันวาคม 2564)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา