โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านขุมชน ชุมชนไตลื้อ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านขุมชน ชุมชนไตลื้อ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการคิดและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ให้กับชุมชนไตลื้อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล/ภาพ fb-ไตลื้อ บ้านใบบุญ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา