โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 เพื่อใช้เป็นทุนก่อสร้างกำแพงวัดแก้ว ของวัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ ที่ได้ริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ซึ่งมีความยาว 240 เมตร สูง 2.50 เมตร โดยอิฐมอญ เพื่อให้สำเร็จสมบูรณ์ต่อไป

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ พิษณุ พรมพราย, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, fb-Thammawong Udom 
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา