โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-13 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-12-13

สถช. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่
อังคาร 13 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 เพื่อใช้เป็นทุนก่อสร้างกำแพงวัดแก้ว ของวัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ ที่ได้ริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ซึ่งมีความยาว 240 เมตร สูง 2.50 เมตร โดยอิฐมอญ เพื่อให้สำเร็จสมบูรณ์ต่อไป   ข้อม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา