โลโก้เว็บไซต์ 5-16 ม.ค.66 : มทร.ล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยฯ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

5-16 ม.ค.66 : มทร.ล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยฯ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยฯ ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566
  วันที่ 5 – 16 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัด "บูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพาเที่ยวเชียงใหม่ได้ทุกวัน" จัดแสดงผลงานบริกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา