โลโก้เว็บไซต์ 1 มี.ค.66: มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยลำปางทุนทางวัฒนธรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

1 มี.ค.66: มทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยลำปางทุนทางวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยลำปางทุนทางวัฒนธรรม
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2566 นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการจั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา