โลโก้เว็บไซต์ 24 เม.ย.66: สถช.ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณถ (OIT) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

24 เม.ย.66: สถช.ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณถ (OIT)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช.ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณถ (OIT)
  วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 นางสาวทิน อ่อนนวล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นางสาวรัตนาภรณ์ สารภี ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา