โลโก้เว็บไซต์ 19 ม.ค. 2560: มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานต้นแบบ งานบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ของ มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

19 ม.ค. 2560: มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานต้นแบบ งานบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ของ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานต้นแบบ งานบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ของ มทร.ล้านนา ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา