โลโก้เว็บไซต์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานต้นแบบ งานบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ของ มทร.ล้านนา ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานต้นแบบ งานบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ของ มทร.ล้านนา ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1093 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริการวิชาการ และด้านการจัดการความรู้ 

เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด


เรื่อง: ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ภาพ: จักรรินทร์ ชื่อสมบัติ, วีรวิทย์ ณ วรรณมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา