โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารดีที่ 17 มกราคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการ ตลอดจนตัวแทนบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


เรื่อง: น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: นายดอน วิละคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา