โลโก้เว็บไซต์ 2560-02-02: มอบของขวัญปีใหม่ 9 มทร. 2 สถาบัน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

2560-02-02: มอบของขวัญปีใหม่ 9 มทร. 2 สถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนามอบของขวัญสวัสดีปีใหมแก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสวัสดีปีใหมแก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา