โลโก้เว็บไซต์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหมแก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มอบของขวัญสวัสดีปีใหมแก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสวัสดีปีใหมแก่ตัวแทนสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 "การจัดการความรู้สู่องค์แห่งการเรียนรู้" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอระ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชุลบรี 


ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ: นริศ กำแะงแก้ว, ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, รัตนาภรณ์ สารภี, ศักดิ์นรินทร์ ซาวงิ้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา