โลโก้เว็บไซต์ 19 ก.พ.60: สถช.เป็นเจ้าภาพสวดธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

19 ก.พ.60: สถช.เป็นเจ้าภาพสวดธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช.เป็นเจ้าภาพสวดธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนถวายอาลัย ในพิธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา