โลโก้เว็บไซต์ สถช.เป็นเจ้าภาพสวดธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.เป็นเจ้าภาพสวดธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนถวายอาลัย ในพิธีสวดนต์ภาวนาเจริญสติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีอาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา คืนที่ 5 ณ ศาสลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 


ภาพ: อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์

เรียบเรียง: รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา