โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1528 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภาพบุคลากรให้มีทักษะหลากหลาย ด้วยกระบวนการ STEM เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรณี บริษัท ทิพย์วาริณวัฒนา จำกัด จังหวัดตาก และ บริษัทวีเจ.ริช จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อ  Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ และทักษะได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นความรู้ STEM Workforce ให้กับแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้มีทักษะการทำงานที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศจะช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงานให้มีทักษะการทำงานหลายอย่าง  (Multi Skills) เพิ่มผลิตภาพการทำงานและลดระยะเวลาหรือลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน


ข่าว: ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ภาพ: จักรรินทร์ ชื่นสมบัติ

เรียบเรียง: รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา