โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-25 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-02-25

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0
เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภาพบุคลากรให้มีทักษะหลากหลาย ด้วยกระบวนการ STEM เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรณี บริษัท ทิพย์วาริณวัฒนา จำกัด จังหวัดตาก และ บริษัทวีเจ.ริช จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง วันที่ 20-24 กุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา