โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิคสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่  ๓/๒๕๖๐ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิคสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนากิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค
กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินเผาเซรามิค วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดป่าถ้ำแกลบ ในความอุปถัมภ์ของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา