โลโก้เว็บไซต์ สถิติการให้บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ (สถช.)  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถิติการให้บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ (สถช.)


สถิติการให้บริการห้องคลังความรู้ชุมชน

สถิติการเบิกวัสดุสำนักงานสถาบันฯ (สถช.)

สถิติการเบิกวัสดุสำนักงานสถาบันฯ (สถช.) เฉพาะเจ้าหน้าที่

 

  1. สถิติการเบิกวัสดุสำนักงานสถาบันฯ (สถช.) | 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

 

 

 

 


 

สถิติการผู้เข้าใช้บริการห้อง คลังความนรู้ชุมชน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )

 

 

สถิติการให้บริการห้องประชุม คลังความนรู้ชุมชน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 )

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา