โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

มทร.ล้านนา มอบหนังสือสื่อองค์ความรู้สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ แก่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1
พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรฯ มอบหนังสือสื่อองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งจัดทำป้ายอะคริลิคสแกน QR code ให้ผู้ใช้สามารถแสกนเปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บนอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟน ทั้งยังสามารถอัพเดตสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยฯ รูปแบบออนไลน์รายการใหม่ได้ทันทีที่มีการเผยแพร่ในระบบ แก่สำนักงานกองท... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสด พิธีปิดงาน Koyori Project 2021
อังคาร 12 ตุลาคม 2564

  วันที่ 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสด พิธีปิดงาน “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง สำหรับตลาดในยุค New Normal Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop” (Koyori Project 2021) ผลิตภัณฑ์ 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่    >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมทางด้านช่างในการแก้ไขปัญหาระบบทางวิศวกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรระบบในห้องเย็นและระบบไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams
อังคาร 14 กันยายน 2564

  วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมออนไลน์ การฝึกอบรมทางด้านช่างในการแก้ไขปัญหาระบบทางวิศวกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรระบบในห้องเย็นและระบบไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการถ่ายทอดความรู้ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเขตพื้นที่ภาคเหน... >> อ่านต่อ


เชิญรับชมรายการออนไลน์ชุมชนกับพัฒนาพันธุ์พืช
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564

          สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)  ขอเชิญรับชมรายการออนไลน์ "ชุมชน" กับพัฒนา "พันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้"AGRITEC Live วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564  เวลา 19.30น. เป็นต้นไป โดยพูดคุยกับ รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช และคุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน และผู้จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน กับการอนุรักษ์และพัฒน... >> อ่านต่อ


ม.ราชมงคลล้านนา เปิดโปรเจคแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ช่วยโควิด “ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน” ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เปิดโครงการ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา ช่วยโควิด“ผักปลูกง่าย กินได้ในครัวเรือน”  โดยเป็นการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ พืชผักสวนครัว จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  จำนวน 13  ชนิด เพื่อช่วย... >> อ่านต่อ


สวพส. ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรม/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในการพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ศุกร์ 6 สิงหาคม 2564

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง (1) การตลาดออนไลน์ ด้านงานหัตถกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง และ (2) การสร้าง Content สร้างมูลค่าและสร้างยอดขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การถ่ายภาพและการจัดวางผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างช่องทางการขายให้เข้... >> อ่านต่อ


สวพส. ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะในการผลิตงานหัตถกรรมสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มหัตถกรรม
พุธ 4 สิงหาคม 2564

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตงานหัตถกรรมสำหรับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำกลุ่มหัตถกรรม เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านงานหัตถกรรมผ้าทอของชุมชนเครือข่ายมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรกร ออแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) รอบที่ 1 ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564

  วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินผลสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามแผนฉีด รอบที่ 1 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 373 คน ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น.... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดการอบรมเรื่อง การขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากห้อม ณ บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
อังคาร 6 กรกฎาคม 2564

  25 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้การขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์จากห้อม” ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำห้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูกห้อม การเก็บเกี่ยว การหมักและการย้อมห้อม ให้กับชนเผ่าลาหู่ซี ณ บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี บ้านขอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายในโครงการฝึกอบรมประชาชน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1
อังคาร 29 มิถุนายน 2564

  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา 904 พร้อมกับ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในโครงการฝึกอบรมประชาชน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรอบรมจิตอาสา รุ่นที่ 1 จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับครู กศน.อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำจิตอาสา รวมจำนวน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 71


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา