โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1156/2567 ลง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567   ภาพ/เรียบเรียง กลุ่มงานบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช. >> อ่านต่อ


ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2567

ประกาศ สวส. มทร. ล้านนา : แจ้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ เข้าระบบยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ RMUTL Account : https://account.rmutl.ac.th *** ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป *** >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรม NBT PITCHING DAY
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรม NBT PITCHING DAY  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT PITCHING DAY การนำเสนอเพื่อชิงทุนรางวัล นักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ร่วมกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรจาก กลุ่มแผนงานใต้ร่มพร... >> อ่านต่อ


ประกาศผลกิจกรรมประกวด Smart Start Idea By GSB Startup ปีพ.ศ.2567
พุธ 15 พฤษภาคม 2567

ตามที่ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ดำเนินกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาและ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ของมทร.ล้านนาทุกท่านที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจได้จริงทุกประเภท ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG) เพื่อประกวดให้ได้รับสนับสนุนการจัดตั้งกิจการ ให้ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ แล... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน... อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ร่วมกิจกรรม...EBSCO QUIZ (ประจำเดือนพฤษภาคม 2567)
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญชวน... อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ร่วมกิจกรรม...EBSCO QUIZ (ประจำเดือนพฤษภาคม 2567) ลุ้นรางวัล : กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls จำนวน 1 กล่อง (รวม 12 รางวัล) เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม : ตอบคำถามเกี่ยวกับฐานข้อมูล EBSCO ลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม : >> อ่านต่อโครงการ "วัฒนธรรมสัมพันธ์สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา"2567
เสาร์ 20 เมษายน 2567

           วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ "วัฒนธรรมสัมพันธ์สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีสะเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ในงานยังมีการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ) การแข่งขันส้มตำลีลา ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรจาก สวก. เข้าร่วม และได้รับรางวัลชนะเลิศส้มตำลีลา และลาบได้รางวัลช... >> อ่านต่อ


เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567
จันทร์ 15 เมษายน 2567

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) โดยจัดให้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงาน รวมถึงการจัดการความรู้ระดับบุคคล ซึ่งจะเป็นการพัฒนางานของตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาองค์ค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
พุธ 3 เมษายน 2567

         ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการการควบบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 2567 เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบโดยง่าย >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)
พุธ 3 เมษายน 2567

  วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้   รูปแบบการสื่อสารวัจนปฏิบัติศาสตร์ในบริบทวิถีชีวิตใหม่: กรณีศึกษาผู้ให้บริการร้านอาหารและผู้ให้บริการรับและส่งอาหาร โดย ศศิวิมล ชุดขัน, กัลยารัตน์ เศวตนันทน์   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 206


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา