โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถช. ร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ศุกร์ 27 มกราคม 2566

  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมทำบุญพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 และร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 18 มกราคม 2566

  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และเป็นการสร้างจิ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่
อังคาร 13 ธันวาคม 2565

  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 เพื่อใช้เป็นทุนก่อสร้างกำแพงวัดแก้ว ของวัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ ที่ได้ริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ซึ่งมีความยาว 240 เมตร สูง 2.50 เมตร โดยอิฐมอญ เพื่อให้สำเร็จสมบูรณ์ต่อไป   ข้อม... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565

  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยอย่างช้านาน เพื่อให้เป็นศิริมงคลและเกิดความสง่างามกับมหาวิทยาลัย ณ ข่วงสุวรรณคำแดง (ลานพ่อปู่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   ข้อมูล กลุ่มงานบริห... >> อ่านต่อ


กิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ ปี 2566
พุธ 16 พฤศจิกายน 2565

  คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565

  วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชา) และกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   ในการนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงาน... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินร่วมบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565
จันทร์ 31 ตุลาคม 2565

  วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินร่วมบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ตลอดจนนำปัจจัยที่หน่วยงาน องค์กร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินธรณีสงฆ์   ข้อมูล สำนักงา... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565

  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 เล่ม ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา ปลูกฝังขน... >> อ่านต่อ


กิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีกิจกรรมดังนี้   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหล่อเทียนพรรษามหามงคล : สถาบันถ่ายทอ... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทานและถวายภัตตาหารเพลพระ ในงานทอดผ้าป่าวัดป่าถ้ำแกลบ
อังคาร 7 มิถุนายน 2565

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทานและถวายภัตตาหารเพลพระ ในงานทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในกิจกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล 9 วัด 9 จังหวัด ในโอกาส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครบ 80 ปี ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อให้บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนบำเพ็ญบุญสืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ตำบลปิงโค้ง อำเภอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 22


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา