โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถช. และ สวพ. มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดสุวรรณคีรี (วัดม่อน) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรนำโดย อาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการ สถช. ฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานพุทธศาสนา จัดพิธีหล่อเทียน
พุธ 3 กรกฎาคม 2567

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีหล่อเทียนและมอบเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567  ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน  มทร.ล้านนา  โดยมี ดร.พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า ธีรสํวโร ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดผาลาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส การหล่อเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในการหล่อหลอมรวมทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สำหรับเทียนที่หล่อแล้วเสร็จ จะมอบแก่ตัวแทนแต... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2567
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี   >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567)
พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2567

  วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม " Big Cleaning Day "  ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน อาคารสถานที่ราชการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามตลอดจนดูแลรักษาทัศนียภาพให้ที่สวยงาม บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) เพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย... >> อ่านต่อ


สถช.จัดกิจกรรมทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี เนื่องเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2567
พุธ 24 เมษายน 2567

  วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้แก่ พิธีทำบุญไหว้พ่อปู่พระภูมิเจ้าที่  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีบุญไหว้บูชาเตา พิ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
พุธ 24 เมษายน 2567

  วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ฝ่ายยุทธศาสตร์การนำไปใช้ประโยชน์ อาจารย์ณรงค์ นันทกุศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  พร้อมด้วย  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดโดย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เจ้าหน้าท... >> อ่านต่อ


สถช. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ปี๋ใหม่เมือง) 2567
ศุกร์ 19 เมษายน 2567

  วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สถช. มทร.ล้านนา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช, อาจารย์ศรีธร อุปคำ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ปี๋ใหม่เมือง) 2567" สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษา... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เข้าร่วมโครงการ “สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ศุกร์ 19 เมษายน 2567

  วันที่ 19 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการสืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธศรีศากยะมุณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระภูมิเทพนครราชในช่วงเช้า ณ บริเวณลานพ่อปู่ ศาลาราชมงคล และบริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยพิธีรดน้ำ ดำหัวอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล สืบสานประเพณี พิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ศุกร์ 19 เมษายน 2567

  (วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดน้ำต้นเคลือบเซลาดล ซึ่งผลิตโดย ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แด่ ดร.นพดล มณีเฑียร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำหรับใช้ในพิธีถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล (พระเจ้าทันใจ) เสริมสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเวทีการขับเคลื่อนการจดทะเบียน GI ผ้าซิ่นตีนจกโหล่ง ฮอด - ดอยเต่า ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567

   วันที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย  ผู้จัดการคลีนิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนางขวัญเรือน มีมานัส ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI ) ซิ้นตีนจกโหล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 49


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา