โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-19 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2016-09-19

มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่วอแก้ว ประเมินผล ถอดบทเรียนโครงการยกระดับชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม
จันทร์ 19 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          17 กันยายน 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมวอแก้ว ลงพื้นที่บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวอแก้ว           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมวอแก้ว กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการฯ ช่วงปลายน้ำ ซึ่งดำเนินการตั้งแ... >> อ่านต่อ


๓ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา จับมือหน่วยงานภายใน ซักซ้อมทำความเข้าใจ ระบบ ERP ปี “ ๖๐
จันทร์ 19 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ Learning Innovation Center ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เชียงใหม่ กองนโยบายและแผน กองคลัง และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จัดโครงการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานระบบ ERP ปี ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม ... >> อ่านต่อ


อธิการบดีนำยุทธ ย้ำนักศึกษาเรียนจบต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพสนองตอบความต้องการผู้ประกอบการ
จันทร์ 19 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาร่วมบรรยายพิเศษภายในงานเจาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ " ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)(สคช.)เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ ตอบสนองความต้องการของผู... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา