โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-04 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2016-11-04


มทร.ล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้นโยบายรัฐบาล
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          29 ตุลาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมการเสนองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีคณะดำเนินงานฯจากทุกพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ          ที่มาของข่าว : อ.กนกวรรณ เวชกามา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา