โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-31 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-07-31

มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          29 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุงส่วนประกอบเซรามิกในลูกประคบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาบัวบก ม.๘ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง          การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยการดำเนินงานครั้งแรกมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติร่วมกันของคนในชุมชน ต่อมาในครั้งที่ 2 ได้จัดอบรมการพัฒนาผลิต... >> อ่านต่อ


สกอ.ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18TH Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา