โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-01 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-08-01

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          31กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีอาจารย์สมเกียรติ ตันตา เป็นวิทยากรในการจัดอบรม พร้อมมอบกบแก่นายภาคภูมิ  ติ๊บดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบลีและสมาชิกชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำงานวิจัยด้านข้าวร่วมกับชุมชนแ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา