โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-18 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-09-18

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM คัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION
จันทร์ 18 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          16 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม KM โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM EDUCATION ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูสถานศึกษาเครือข่ายร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา