โลโก้เว็บไซต์ 4 พ.ค. 60: กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

4 พ.ค. 60: กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนากิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์กัญญณัฐ ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา