โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์กัญญณัฐ ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งสองสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีทำบุญไหว้เจ้าที่ รวมถึงพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและบุคลากรอาวุโสของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 เป็นการขอพรจากผู้อาวุโสและบุคคลที่เคารพนับถือรวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินในปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวล้านนาในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง  ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ: จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, พิษณุ พรมพรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา