โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พร้อมกันนี้ อธิการบดี ได้นำบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล้านนา

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ อภิญญา พูลทรัพย์, ทิน อ่อนนวล

 

ข่าวหลัก ดูเพิ่มเติมที่ https://cttc.rmutl.ac.th/news/10842-มทรล้านนา-ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา