โลโก้เว็บไซต์ ประกาศสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 554 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการบริการรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยพร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และ

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

[[ pdf ]] ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ
 

[[ pdf ]]  ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา