โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา 2559 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ถวายเทียนพรรษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย รับศีลรับพรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีมุงเมือง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา