โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดลำพูน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดลำพูน 

ในการประชุมครั้งนี้มี นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเวนท์ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดลำพูน เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้วมีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ การสร้างเรื่องราว (Story of Product) ช่องทางการตลาด การสร้างแบรนด์ให้เกิดการสร้างคุณค่า มูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ได้อย่างยั่งยืน และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงของกลุ่มเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติประโยชน์วิธีการผลิต แพคเก็จจิ้ง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การตลาดของผู้ประกอบการ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป


ข่าว: รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
ภาพ: รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา