โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เข้าร่วม พิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา