โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ข่วงเปา, ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง และ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ข่วงเปา, ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง และ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ , ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ และ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 และ 19 พฤษภาคม 2564  ที่ผ่านมา

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามรายชื่อ ดังนี้

 

1. พื้นที่จ้างงาน ตำบล ข่วงเปา  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  1. นายสมศักดิ์ ปิงวงค์
  2. นายณัฐชนน  ขาวคม

 

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  1. นายชนกานต์ เชื้อสะอาด

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก เบอร์โทร 084-173 0720 

 

2. พื้นที่จ้างงาน  ตำบล บ้านหลวง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวังCOVID ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา
  1.นางสาว วัชราภรณ์ ศรีวิทะ

 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ นางสาวสุภัทรจิตต์  มะโนสด เบอร์โทร 089-558 9388 

 

 3. พื้นที่จ้างงาน  ตำบล สำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภทบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา
  1.นางสาวอมลดา คำวงค์ใส


ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่ นางประภา สนั่นก้อง เบอร์โทร 098-8090809

 

ทุกตำแหน่งเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามที่ได้ประกาศไว้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา